Pokaz w Gronitach 31 sierpnia 2013

Ewelina , utw. .

 

Pokaz rycerski  w Gronitach 31 sierpnia 2013

31.08.2013 roku zawitaliśmy do wsi Gronity na „średniowiczne święto Gronit”. Były pokazy walk, bieg plebejski dla mieszkańców i salwy z broni czarnoprochowej na wiwat. Licznie zgromadzona wokół boiska widownia z zainteresowaniem oglądała popisy rycerzy. Sceneria lasu i okolicznej przyrody dopełniała całości. Pokazy i zawody zakończyły się o zmierzchu.